Världens Äldsta träd i sommartid

Old Tjikko - Världens äldsta träd

På Fulufjället finns en klon av en gran som växt på samma ställe i 9.550 år vid namn Old tjikko.

Boka

Beskrivning

Granen kan föröka sig och överleva genom att skjuta nya rotskott och det är på det viset denna gran har överlevt sedan den slog rot på Fulufjället strax efter den senaste istiden. Under kalla perioder har granen växt mer som en buske och när klimatet varit mer gynnsamt har den sett ut som ett träd.

Det är professor Leif Kullman från Umeå universitet som undersökt trädgränsen på Fulufjället och i och med den undersökningen åldersbestämdes vedrester som hittades under granen med den s k kol14-metoden.Man kunde konstatera att det är samma genetiska individ som funnits på denna plats i över 9.000 år.