Flera röda timmerhus.

Norns Bruk

Norn utanför Hedemora är Dalarnas bäst bevarade bruksmiljö och är en underbart vacker plats med sin pampiga masugn, bostäder, kapell m.m. Bruket omges av stora sjörika områden med orörd och spännande vildmark. En riktig pärla i Dalaskogarna!

Boka

Beskrivning

Norn har anor från 1600-talet och intakt sedan 1800-talet med hytta och kvarn, smedja och smedbostäder, kraftstation i slaggsten och bruksmagasin, skola (skolmuseum) kapell, klockstapel, prästgård och herrgård.
Sevärd är även den mycket ålderdomliga väg (länsväg W 671) som ännu idag utgör allmänna landsvägen från Norn mot Larsbo och Söderbärke. Vägen är klassad som riksintresse för kulturmiljövården.
Guidning kan bokas.Dokument & länkar

https://www.norn.nu/