Höstiga träd vid sjö.

Naturreservat - Bysjöholmarna

Bysjöholmarna är ett intressant utflyktsmål! Delar av öarna tillhör en rullstensås. Här finns självföryngrande ekar och en rik flora av vedsvampar och lavar. Hackspettarna trivs och det finns många spår efter människans nyttjande av öarna.

Boka

Beskrivning

Fakta:
Bildades: 1976
Storlek: 295 ha
Kommun: Avesta
Läge: Reservatet ligger söder om samhället By kyrkby, ett par mil öster om Avesta.

Foto: Lennart Bratt & Uno Skoog, Länsstyrelsen Dalarna.