CBIS 1376869
Visa på karta

Motorbanan/Kopparrännsspåret, Rättvik - skidspår

Vid Rättvik Boda Motorklubbs motorstadion på Råberget utgår vintertid det så kallade Kopparrännsspåret. Spåret är 18 km långt fram och åter till slogboden vid Risåstjärn.

Boka

Information

I nära anslutning till spåret finns Gunnarsbodarnas raststuga, som under sportlovsveckorna är uppvärmd. Fr o m vintern finns en nyuppsatt slogbod med grillplats vid starten för Kopparrännsspåret. Slogboden är placerad i skogskanten efter cirka 100 meter skidåkning!
Utefter spåret finns ytterligare en slogbod i närheten av vändplan vid Gunnarsbodarna, som utgör alternativ startplats, där avståndet fram och åter till Risåstjärn blir 12 km. Längd: 12-18 km. Start- mål:
Motorstadion alternativt vändplan vid Gunnarsbodarna. Terräng: Skogs-/myrlandskap.
Utmärkt lång-/turistspår. Spåret prepareras av Rättviks kommun.

Fakta

  • Vinter