Mora kyrka.

Mora kyrka

En av de ståtligaste landsortskyrkorna med de äldsta delarna från 1200-talet. Kyrkan har sitt nuvarande utseende sedan 1754. Tornspiran är från 1673 och 74 m hög. Kyrkan är tillgänglig för handikappade. Hörselslinga finns.

Boka

Beskrivning

Restaurerad 2005. De äldsta delarna är från 1200-talet. Gudstjänst firas söndagar.


Bra att veta

  • Kyrkligt