En liten fors i skogen bredvid ett gammalt litet hus

Mångsbodarna Naturreservat

Området består av Kvarnbäckens gamla vattenkraftsanläggningar. Sammanlagt har det funnits 12 saltkvarnar, ett sågverk och ett hyvelhus. Idag finns såghuset, hyvelhuset och ett kvarnhus bevarade.

Boka

Beskrivning

I området finns även lämningar av kanaler, dammbyggen och kvarnanläggningar som vittnar om att vattenkraften här utnyttjades under hundratals år.

Mångsbodarna finns med i 1663-64 års fäbodinventering och där omnämns Bächieqvarn. Under den gamla bondkulturens tidsepok utnyttjades åar och bäckars vattenkraft för malning av säd och till träbearbetning.

Under 1970-talet restaurerades saltkvarnen, såg- och hyvelhuset. Samtidigt uppfördes en rekonstruktion av tvärsöversågen.

Hyvelhuset
Hyvelhuset byggdes på 1890-talet. Här finns en hyvel och pertsåg som är konstruerad av Dys Erik Andersson. Den är tillverkad 1893 av Anders Mattsons Mekansiska verkstad i Mora. Hyveln drevs direkt av en vattenturbin som fick vatten genom en lådränna. Här hyvlade man bland annat korta lister till dörr och fönsterkarmar. I hyvelhuset fanns även Tvärtöversågen (Twertyvyrsågen på Älvdalska) som är en speciell kapsåg för sågning av korta ämnen som laggkärlsvirke, takpertsämnen eller ved.

Sågverket
Sågverket byggdes 1869 av sju delägare vid Stumrådsbäck, ca 2km norr om reservatet. 1892 flyttades sågen till platsen den står på idag. Från början så hade denna ramsåg bara ett blad men i samband med flytten fick den en ny ram med plats för upp till åtta blad.

Kvarnen
Den här kvarnen är konstruerad som en saltkvarn. Det är en enkel och lätt konstruktion men kan enbart användas vid mindre effektbehov.

Det liggande skovelhjulet driver med hjälp av vatten den ovanför liggande kvarnstenen som sitter på samma drivaxel. Vattnet leds snett uppifrån skovelhjulet. Till skillnad från ett stående vattenhjul, som utvinner kraft mest ur vattnets tyngd utnyttjar man genom de snedställda skovelblad enbart vattnets rörelseenergi.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- elda,
- framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar.

Bra att veta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Från Älvdalens centrum: Kör söderut på RV70 mot Mora. Sväng höger mot Evertsberg. Efter bron, sväng vänster och fortsätt att följa skyltar mot Evertsberg. Passera Evertsberg och följ Vasaloppsvägen cirka 21km. Sväng höger mot Mångsbodarna och Wasa Sten 1. Följ vägen till Naturreservatet.