Fäboden med gärdesgård och fäbodstugor.

Ljusbodarnas fäbod

Ett av Leksands största fäbodställen, uppdelat på en övre och en nedre del. Kor och får från början av juni till mitten av augusti. Program vissa dagar under sommaren.

Boka

Beskrivning

Till dessa hemfäbodar har funnits mycket åker- och slåttermark, vilket stora odlingsrösen, stensträngar och ett rikt utvecklat stigsystem visar på. Bebyggelsen är mycket välbevarad. I nedre delen finns en huvudklunga av äldre bykaraktär med gärdesgårdsinhägnade fägator. Under senare år har fäbodlaget öppnat landskapet och stängt nya gärdsgårdar samt satt upp rovviltstängsel runt fäboden.

Aktiviteter för större sällskap kan anordnas med guidning, förtäring m.m. Förfrågan till Ingrid Lind tel 073-048 06 08, Börje Sander 070-298 54 02.