CBIS 332963

Kvarna i Dala-Floda

Kulturreservat, med lämningar från tidigt 1600-tal, ligger naturskönt längs Närsströmmen från Kvarnsjön väster om Dala-Floda.

Beskrivning

Kvarna nyrestaurerades 1990-1994. Idag fungerar området som en kulturoas, en tidlös källa till rekreation, för stressade tätortsmänniskor. Ett system av kanaler och dammar ger området en speciell atmosfär. Här finns och demonstreras en gammal vadmalsstamp, en kvarn, en takpärtmaskin, en kolningsplats med tillhörande koja, och en tjärdal.

Under sommaren anordnas visningsdagar, trivselkvällar med underhållning samt kolmila och tjärdal.

Vägbeskrivning

Skyltat från riksväg 71/E16 i Dala-Floda.