Kanaler i trä som transporterar vatten.

Kvarna i Dala-Floda

Kulturreservat, med lämningar från tidigt 1600-tal, ligger naturskönt längs Närsströmmen från Kvarnsjön väster om Dala-Floda.

Boka

Beskrivning

Kvarna området är en kulturoas, en tidlös källa till rekreation. Ett system av kanaler och dammar ger området en speciell atmosfär. Det finns och demonstreras en gammal vadmalsstamp, en kvarn, en takpärtmaskin, en kolningsplats med tillhörande koja, och en tjärdal.

Under sommaren anordnas visningsdagar, trivselkvällar med underhållning samt kolmila och tjärdal.

Vägbeskrivning

Skyltat från riksväg 71/E16 i Dala-Floda.