CBIS 5960998

Kronobränneriet

Byggnaden uppfördes av staten som bränneri 1775 under Gustaf III:s tid sedan kronan fått monopol på brännvinstillverkning.

Beskrivning

Bergslaget köpte byggnaden 1812 för att använda den som spannmålsmagasin. Huset är uppfört av murad slagg och är det största slaggstenshuset i Falun. Byggnaden klassades som byggnadsminne 2006. Idag används byggnaden som magasin för Dalarnas museum.