CBIS 5035085

Konsthallen

Västerbergslagens konstförening, Ludvika fotoklubb och Estetiska programmet samarbetar med kultur- och fritidsförvaltningen om att arrangera utställningar.

Beskrivning

Ett rikt konstliv med en blandning av olika konstformer, traditionella och nyskapande, eftersträvas.