Två personer som paddlar på en sjö i en blå kanot.

Kanotled Balungen - Runn

Kanotleden mellan Balungen och Runn. Ca 60 km. Leden går genom typisk småbrukarbygd med mycket vacker natur och är en utmärkt familjetur.

Boka

Beskrivning

Övervägande delen består av sjöpaddling med dammar och strida åar mellan sjöarna. Färden beräknas ta fyra dagar. Kanotvagn rekommenderas.

Längs vattensystemet mellan sjöarna Balungen och Runn finns en kanotled som under 1976-77 iordningställdes av länsstyrelsen. Svårighetsgrad 1-11 Lämplig tidpunkt: maj - augusti Lägerplatser: På tre platser kan övernattning ske i medfört tält eller permanent skärmskydd
1. Sjön Balungens södra ände. Östra sidan.
2. Sjön Sör-Lingans södra sida, något öster om mitten av sjön. Skärmskyddet ligger fint beläget på en liten udde.
3. Gruvsjöns södra del, östra sidan. Lite gömt bakom en udde finns skärmskyddet. Vid varje lägerplats finns även torrtoalett, sopställ och eldstad samt vid plats 2 och 3 brygga.
Landtransporter: Övertänger ca 2500m Pipargårdarna ca 1000m Linghedsströmmen 300m Borgärdetsströmmen 250m Seckan 1000m Sundborn 600m Hosjöholmen 250m Korsnäsströmmen 150 m

Sammanlagt ca 6000m landtransporter. Upptagning och iläggning kan oftast ske vid utlagda bryggor.

Alternativ start: Den verklige entusiasten kan starta i Svabensverk eller i Amungen. Landtransporterna på den sträckan: Amungens utlopp omkring Dalstuga ett par dammar vid Bingsjö kvarn, damm vid Stora Draggans utlopp samt vid Lamborn.

Exempel på sevärdheter längs leden är: Naturreservatet Våckelberget, Envikens gamla kyrka, Isala lada, Svärdjö gammelgård, Svärdsjö kyrka, Arvid Backlund-gården med skulptörens hem och ateljé, Sundborns kyrka och Carl Larssons porträttsamling, Carl Larsson-gården samt Stora Hyttnäs.

KOM IHÅG!! Att ha flytväst på dig att respektera privat mark, gå inte iland på privata bryggor att vara rädd om eld att inte lämna sopor i naturen, utan använda sopställ.