Grönyta, röd timmerbyggnad, träd blå himmel och berg i bakgrunden.

Källslätten

En barockträdgård som representerar ett högt kulturhistoriskt värde och är klassad som fast fornlämning. Karaktären av fruktträdgård är intakt med över 40 äppel- och päronträd. Trädgården är terrasserad med fem tydliga terrasser.

Boka

Beskrivning

Ett ålderdomligt odlingslandskap med ängar. "Var om morgonen regn. Efter middagen gjorde jag följe med Madame Fahlstedt at bese Kjällslätten som jag till forna hört rätt mycket berömmas. Denna gård låg litet mer än en mihl från staden på ett ganska vackert stelle." Så lyder den första nedtecknade ögonvittnesskildringen av platsen, gjord av Linnés lärjunge Anders Tidström 1754.

Tjugo år tidigare hade Linné själv omnämnt den då han passerade i närheten. Gården har gamla anor, 1569 omnämns den för första gången i en tiondelängd, men troligen har den funnits långt tidigare. En av gårdsägarna på 1700-talet var bergsrådet Anton Swab, vilken lär ha bränt sig inne här tillsammans med en dräng och hela sin kontanta förmögenhet.

Efter branden förvandlades han enligt legenden till en svart huggorm som ännu bevakar gården. Idag ligger källslätten som en oas bland stora granar i en för övrigt föryngrad skog. De flesta byggnaderna är numera rivna, men trädgården med flerhundraåriga fruktträd är välbevarad och ängarna hävdas genom gammaldags slåtter.

Mitt på gårdsplanen tronar vårdträdet, en stor lönn. Området är numera ett Natura 2000 objekt och ingår då i EU:s naturvårdsnätverk. Området förvaltas ideellt av Källslättenföreningen. Väg 293. Sväng höger vid skylten "Nybo". Det är ca 800 meters gångväg till området från parkeringsplatsen.