Grönyta, röd timmerbyggnad, träd blå himmel och berg i bakgrunden.
En man som går på en skogsväg.
Gärdesgård till vänster, del av bilden i skugga, man som går.
Timrad brun husknut, stenar, träd  och en byggnad skymtar i bakgrunden.
Gräsyta i framkant på bilden, träd en sten gärdesgård och fyra betande får.
En sten i framkant på bilden, grönytor,  björkar, andra träd, bå himmel och berg i bakgrunden.
Grönyta, två betande får, gärdesgård, byggnad och berg i bakgrunden.

Källslätten

Falun, Källslätten

En barockträdgård som representerar ett högt kulturhistoriskt värde och är klassad som fast fornlämning. Karaktären av fruktträdgård är intakt med över 40 äppel- och päronträd. Trädgården är terrasserad med fem tydliga terrasser.

Visa mer Visa mindre

Mer information

Länkar

Hitta hit

Besöksadress: Källslätten, 791 94 Falun