En röd trälada, framför ladan en minnessten med guldinskriptioner, stenen är inhängnad med järnstaket.

Isala kungslada

I Svärdsjö i Dalarna finns den medeltida byggnaden Isala kungslada. Ladan förknippas med Gustav Eriksson Vasas äventyr i Dalarna vintern 1520–21, då han reste runt för att värva anhängare inför resningen mot Kristian II.

Boka

Beskrivning

1666 beslöt regeringen att biskopar och landshövdingar skulle inventera landets fornminnen och minnesmärken. Då upptäcktes Isala kungslada.

Det sägs att Sven Elfsson, som ägde ladan, ska ha hjälpt Gustav Eriksson Vasa att gömma sig undan danskarna under vintern 1520–21. Kungen befann sig då i Dalarna för att värva anhängare inför resningen mot Kristian II.

Isala kungslada är timrad med en teknik som användes under senmedeltiden. Därefter har den byggts om vid flera tillfällen och lappats med nytt timmer. Det var när ladan upptäcktes som man även noterade att den var i dåligt skick. Vid flera tillfällen under 1600- och 1700-talen underhölls och renoverades den därför.