En väv.

Insjöns väveri

Insjöns väveri grundades år 1947 av Ivar Hollstein i tätorten Insjön. Här tillverkas kvalitetsdukar, servetter, och handdukar i lin och bomull enligt gamla tekniker, så nära handvävt du kan komma med maskin. I den traditionella maskinparken är det mesta som förr. De outtröttliga vävstolarna, vissa av dem närmare 100 år gamla, var långt ifrån nya när verksamheten startade och väver fortfarande helt perfekt. Tack vare dem kan väveriet fortsätta att tillverka textilier med unik karaktär och kvalitet, exakt enligt gamla handvävsoriginal. Många av mönstren har flerhundraårig tradition.

Boka