Sommarblommor framför hembygdsgård.

Husby Hembygdsgård

Vackert läge i en björkbacke ca 700 m norr om Dala-Husby. Alla föremål och hus som finns på hembygdsgården kommer ifrån olika delar av gamla Husby socken. Storstugan, en bondgård i Starbäcksbo, var första byggnaden som invigdes här 1937.

Boka

Beskrivning

Kaffeservering vid Husby Torgmarknad vid evenemang, samt efter förhandsbeställning.

Kaffestugan är en gammal bagarstuga. Borgen, ett gammalt soldattorp. Förnämligt jordbruksmuseum, redskapslogen "Bondens redskap", med stora och skrymmande föremål som förr användes i jordbruken och i skogen. Skolmuseum och skräddarverkstad i Klockargården.

Rullstolsburna kan deltaga.