Brusande vatten.

Helvetesfallet

Helvetesfallet är en kanjon som bildats av Ämån. Den har cirka 30 meter höga och branta bergväggar. Kanjonen är beväxt med orörd skog som hyser ett stort antal ovanliga växter. Här förekommer bland annat tuvbräcka, skogsklocka, flera hotade lavar, vedsvampar och mossor.

Boka

Beskrivning

Från parkeringen ner till Helvetesfallet så är det ungefär 200 m. Vägen ner är delvis brant med stora stenar på stigen, det kan därför vara ganska svårt att ta sig ned så ta det försiktigt.

5 km söder om Helvetesfallet ligger Storstupet.

Bra att veta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Åk norrut från Orsa väg 45 ca 3 km - tag väg 296 höger mot Skattungbyn-Voxna. I Mässbacken (efter ca 4 km) tag vänster vid skylt Orsa Tallheds Flygplats/Storstupet. Följ vägen över flygfältet, därefter skyltar till Storstupet och senare Helvetesfallet.