Vattenfallet från sidan.

Styggforsen

Skulpterad av vattnets kraft - Styggforsen är en märklig och mytomspunnen plats där Enån kastar sig ut genom en dramatisk kanjon. 36 meters fall, genom årmiljoners geologiska historia! På ena sidan blottas urbergets graniter. På andra sidan syns yngre lagrade bergarter som bildats på bottnen av ett tropiskt hav.

Boka

Beskrivning

Vattnet formade
Istidens isälvar har skurit sig ner i berget och format Enåns mäktiga kanjon genom landskapet.
Där rinner idag en mindre bäck, som en gång drev kvarnar, vattenkraftverk och slipstenar.

Upp ur ett hav
På ena sidan reser sig en vägg av kalksten, lerskiffer och sandsten. De bildades på botten av ett varmt hav för 400 - 500 miljoner år sen. Årmiljoner av skalfragment, sand och lera packades på bottnen och trycktes samman till kompakta lager av sten.

Meteoriten
När den stora meteoriten för 380 miljoner år sen kraschade mot jordytan i det som nu är Dalarna,
vältes de lagrade bergarterna på högkant.Den andra sidan av bäcken består av urbergsgranit som är mellan 1 600 och 1 900 miljoner år gammal. Urberget tryckes upp som en kupol mitt i kratern.

Vild natur
Vandraren på anlagda stigar och trappor möter här en fuktig gammelskog med sällsynta mossor, lavar och orkidéer som purpurknipprot och spindelblomster.

Längd på vandringsled: Ca. 1 km.

Praktisk information
Från den lättillgängliga parkeringen går en 750 m lång promenadslinga runt området, med grillplatser och sittbänkar. Halva sträckan är tillgängliggjord för barnvagn. I anslutning till parkeringen finns en sommaröppen kaffestuga. På vissa ställen är leden brant, men det finns trappor och ledstänger till hjälp. Observera att trapporna kan vara hala vid regn. Vid branterna finns säkerhetstängsel, men håll ändå uppsikt över barnen! Det är endast tillåtet att göra upp eld vid dom speciella grillplatserna.

Vägbeskrivning

20 km N Rättvik. Följ väg 301 till Boda.