Mossa på stenar, granar.
Ett hål i en gran.
Tall med böjd stam.

Stormyrberget

Visa kartan

Reservatet består av Stormyrbergets östbrant samt större delen av Stormyran. En liten bäck rinner nedanför sluttningen och genom Stormyran. Skogen i östsluttningen består av en välväxt granskog. Här finns mycket död ved på marken och många döda, stående träd, s k torrakor. Flera gamla tallar växer i branten. I dessa kan man hitta spår efter ett flertal bränder, s k brandljud.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: , 785 42 Mockfjärd

Från Rv 70/E16 i Djurås, åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd. Sväng vänster i rondellen mot centrum. Åk över västerdalälven, fortsätt rakt fram över järnvägen. Vid fyrvägskorsningen sväng vänster och åk 500 m. Håll höger in på grusvägen mot Nyhammar. Fortsätt rakt fram ca 10 km. Sväng höger vid träskylt. Stormyrberget. Följ vägen ca 300 m. På höger sida finns I-tavla.