Mossa på stenar, granar.
Ett hål i en gran.
Tall med böjd stam.

Stormyrberget

Visa kartan

Reservatet består av Stormyrbergets östbrant samt större delen av Stormyran. En liten bäck rinner nedanför sluttningen och genom Stormyran. Skogen i östsluttningen består av en välväxt granskog. Här finns mycket död ved på marken och många döda, stående träd, s k torrakor. Flera gamla tallar växer i branten. I dessa kan man hitta spår efter ett flertal bränder, s k brandljud.

Visa mer Visa mindre