Rött hus.

Kulturstråket i Gagnefs kyrkby

Kulturstråket i Gagnefs kyrkby – Vandra i Ottilia Adelborgs fotspår. Vandringen består av 10 olika stationer. Du väljer själv hur många du vill besöka. Promenaden går genom Gagnefs kyrkby och är nästan 2 km lång. (Karta se dokument och länkar.)

Boka

Beskrivning

Då liksom nu låg byarna på rad längst älven omgivna av det öppna odlingslandskapet och de skogsklädda bergen. Älven som förr var förbindelseled fick på 1880-talet konkurrens av järnvägen.
De flesta livnärde sig på jordbruk och biinkomster, som slöjd och arbetsvandringar till Stockholm och Mälardalen.
Ottilia Adelborg beskrev bygden vid sitt första besök 1893:
”Gagnef hade för mig ett alldeles särskilt behag däri, att det ännu var fullt friskt och naturligt, oberört av främlingar och handelsbodar.”
Med hjälp av gamla fotografier och Ottilia Adelborgs egna ord vill vi ge en bild av Gagnefs kyrkby för hundra år sedan.

Kulturstråket är markerat på kartan (se dokument och länkar). Det finns också som lösa kartblad att ta med på vandringen. De ligger i anslutning till informationstavlan vid Ottilia Adelborgmuseet.

Kulturstråket är ett samarbete mellan Ottilia Adelborgmuseet och Gagnefs kommun.

Text Ingrid Zakrisson.