Träd, mossa, skog.

Knusberget

Naturreservatet består av en brant östsluttning. Skogen består mest av gran och tall men har även ett stort inslag av grova sälgar. Rönn och asp finns också i mindre omfattning. Spår av modernt skogsbruk finns i randområdena.

Boka

Beskrivning

I den branta sluttningen förekommer mindre ras och träd faller eller blåser ofta omkull. Det skapar en omväxlande miljö som gynnar många olika växter och djur. Rasbranten utgör en tillflyktsort för lodjur.
I dalen nedanför rasbranten är det mycket blött, med stort inslag av gråal.

Området har ett bra klimat för hänglavar. Dessa kräver hög luftfuktighet och en skog som ej är påverkad av modernt skogsbruk. Här växer bland annat garnlav, skägglav och den ovanliga violettgråa tagellaven.
I den södra delen är marken kalkpåverkad, vilket medför att de mindre vanliga arterna blåsippa och vårärt växer där.

Vägbeskrivning

Från riksväg 70/E16 i Djurås. Åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd. Fortsätt ca 4 km till, Förbi samhället och sväng höger vid skylt Knusberget. Följ grusvägen till vändplan där du kan parkera och I-tavlan finns.