Timmer loftbod, äng med smörblommor.

Finn Olars loftbod

Finn Olars loftbod är det första byggnadsminnet i Gagnefs kommun.

Boka

Beskrivning

I byn Holsåker i Dala-Floda finns Finn Olars loftbod med tillhörande tomt. En dendrokronologisk undersökning har visat att delar av timret kan dateras till år 1558.
Gamla detaljer som lås, vindöga mm visar också på den aktningsvärda åldern.

Efter att ha hotats av försäljning och bortförsel 2013 lyckades Loftbodskommittén genom en insamling köpa in loftboden för Floda Hembygdsförenings räkning 2016.

Loftbodskommittén är en arbetsgrupp under Hembygdsföreningen och ansvarar för loftbodens skötsel och arrangerar kurser och olika evenemang på platsen. Holsåkerns och Kyrkbyns byalag ansvarar för årlig slåtter och mindre underhåll.

Arr: Loftbodskommittén/Floda Hembygdsförening