Gångbro leder över å i skogen.

Enån Naturreservat

Vid Enåns naturreservat kan du vandra längs många stigar genom området och följa Enåns mjuka svängar i den breda ravinen. Här finns också vindskydd med eldplatser, leder för mountainbike, ridning samt kanot.

Boka

Beskrivning

Geologi
Enån är en del av Rättviksheden som bildades som ett delta vid kanten av den forna Östersjön. Här fanns alltså en kuststräcka för 9000 år sedan. Deltat var ett utlopp för ett mäktigt vattendrag som förde med sig smältvatten från inlandsisen längre norrut. Med smältvattnet fördes kalkinblandat grus, sand och mo som avlagrades vid utloppet.

Vid Kungsholstjärnarna är avlagringarna nära 90 meter tjocka. Landhöjningen gjorde att de översta lagren exponerades för väder och vind och skapade ett flygsandsfält. Under årtusendena har en ravin skurits ut genom avlagringarna genom avrinningen via Draggån och Vinterån. Strax norr om Kungshol flyter dessa vattendrag ihop till den långsamt meandrande Enån.
Enåns har skapat en ravin som på sina ställen är 250 m bred och 20 m djup. På grund av de mäktiga isälvsavlagringarna går inte berggrunden i dagen på något ställe inom reservatet. Berggrunden består av kalkstenar, skiffrar och sandstenar av ordovicisk-silurisk ålder, cirka 400 miljoner år gamla.

Springkällan i norra delen av reservatet är en konstgjord källa - ett resultat av ett misslyckat försök att borra efter olja 1869. Någon olja hittades inte men väl ett vattenförande skikt som skapade en naturlig fontän i borrhålet. 150 år senare sprutar det fortfarande vatten här.

I området finns vandringsled, kanotled och mountainbikeleder.

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning och länk till Google Maps finns via länsstyrelsens hemsida.