Två kvinnor i gammaldags bondeklädsel, en av dem lutar sig mot en husknut i timmer, en röd äldre timmerbyggnad i två våningar i bakgrunden.

Bondes gård

Gården har fått sitt namn efter den släkt som sedan 1600-talet bebott gården. Gårdens ägare Sofia Bonde som vid sitt frånfälle 1935 testamenterade den till sin systerson Nils Sahlström.

Boka

Beskrivning

Vid dennes död 1959 donerades gården till Sundborns kommun. Sedan 1974 används gården av Sundborns Hembygdsförening. Alla inventarier är katalogiserade av Kulturarvet i Falun och följde med då Hembygdsföreningen övertog dispositionsrätten.

Härbret mitt emot mangårdsbyggnaden tillhörs Sunborns äldsta byggnader från 1600-talet. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1750 och bestod då av två rum och kök. 1875 byggde man på 6 stockvarv och fick en övervåning.