Åker, himmel och träd.

Agnmyren på Sollerön

Sollerön är delad mitt itu - Sydöstra delen av Sollerön består av urbergsgranit. Den nordvästra delen är Orsasandsten från Silurtiden. Den är runt 430 miljoner år gammal, rena ungdomen bredvid urberget!

Boka

Beskrivning

Granit och sandsten
En synlig förkastningslinje skiljer graniten från sandstenen. Den 1800 miljoner år gamla graniten bildades på stort djup. Vid det dramatiska meteoritnedslaget för 380 miljoner år sen lyftes graniten upp från jordens inre som en kupol mitt i kratern. Den röda Orsasandstenen är ungefär 400 miljoner år gammal.

Kalksten
Vid sandstenen hittar vi också en något äldre kalksten. Kalken har här gett upphov till en rik flora och fauna med bland annat fridlysta blåsippor och tusentals grodor. Det är arten ”vanlig groda” som leker i vattnet i april-maj.

Här bröts malm
Mellan kalkstenen och urberget finns det malmer. I flera hundra år har man här brutit koppar, zink och bly. Här finns gamla gruvor och spår av gruvhanteringen.


Fornlämningar
Andra attraktioner på Sollerön är ett tusenårigt gravfält från vikingatiden med över hundra gravar.
4 000 år gamla verktyg av ben har man också hittat från den tid Siljan var en havsvik, och Agn-myren troligen en hamn i havet.
Vägbeskrivning

Från Mora: Vid Sollerö kyrka tar du vänster in på Soldvägen som sedan övergår till Bengtarvsvägen. Efter 700 meter kommer du till Hembygdsgården där du har möjlighet att parkera. För att komma ner till själva reservatet fortsätter du längs Bengtarvsvägen i 1 km och tar sedan vänster in på Agnmyrvägen. Efter 400 meter ligger reservatet på vänster sida.