Stock och ormbunkar.

Tunaåleden 6 km

En vandringsled som tar dig genom det vackra älv- och odlingslandskapet mellan Österby, Tyllsnäs, Fagersta och Färjegårdarna.

Boka

Beskrivning

Längd: 6 km

Ledmarkering: Informations skyltar längs vägen.

Startplats: Österby kaptensboställe.

Ledbeskrivning: Hela leden är 6 km lång och går genom odlingslandskap och småvägarna via Fagersta och Färjegårdarna. Sträckan längs ån är 2 km något kuperad vandring på naturstig, blöta partier är till största del spångade. Kantas av informationsskyltar och rastplatser.

Entréskylt finns på östra sidan av vägen vid kaptensbostället, men det går också att starta på västra sidan och passera genom "kotunneln" nere mot vägbron.

Parkeringsplatser finns vid Gruvkarlby, Tyllsnäs, Färjegårdarna och Fagersta.

Vägbeskrivning

Från centrala Borlänge:

Cykel: Cykelväg söderut via Årby mot Färjegårdarna.

Buss: Buss 4 eller 71 till Färjegårdarna.

Bil: riksväg 70 söderut avtag vänster mot Färjegårdarna innan bron över Tunaån. Sväng sedan av söderut på Tyllsnäsvägen och första höger mot Österby kaptensboställe parkera efter kaptensbostället ut mot riksvägen vid vägens slut.