En person på skidor på vita fjällvidder sträcker armarna mot himlen.

Högfjället 3 - 10 km

Härliga spår i varierande längd.

Boka

Beskrivning

Längd: 3 - 10 km.

Svårighetsgrad: Finns både flacka och kuperade spår, se spårkarta via länk för ytterligare information.

Startplats: alla spåren utgår från Högfjällshotellets norra annex. Det går också bra att kliva på längs fjällvägen vid infarten till stugområdet Gruven.

Spårbeskrivning:
3 kilometer, ett flackt och lätt åkt spår med enbart några mindre backar.
5 kilometer, ett måttligt kuperat spår med några mindre backar och utförslöpor men också sträckor som är flacka och lättåkta.
8 kilometer, har ett parti med kraftigare stigningar och utförslöpor.
10 kilometer, samma sträcka som 8 kilometers-spåret, den extra 2 kilometers slingan är mycket kuperad med branta backar upp och ner.

Vallbod finns i några av stugbyarna. Parkering vid hotellets norra annex. Hundar tillåtna men ska hållas kopplade. Spårkarta finns vid spårcentralen ca 1 km från Högfjällshotellets parkering.

Tänk på att spåren påverkas av väder och vind, så undersök gärna förhållandena och spårstatus innan du ger dig ut på skidturen.