Fiskare med solnedgång som blänker i vattnet.

Fiskekort Silvbergs Fiskevårdsområde

Fiskekort till Silvbergs fiskevårdsområde.

Boka

Beskrivning

Sjöar som ingår i området - se karta från separat länk:
Stora o Lilla Ulvsjön (28) o (27), Dammsjön i Skenshyttan (3), Stora o Lilla Noran (17) o (16), Halldammen (8), Hyttdammen (9), Misstjärn (15), Torsktjärn (24), Klysnan (11), Rustjärn (20), Skräckasjön (21), Gyllingen (6), Trolltjärn (26), Rudtjärn (19), Igeltjärnen (10), Ristjärn (18), Åstjärn (29), Stora o Lilla Fisklösen (5) o (4), Långsjön (13), Långsjökalven (14), Lomtjärn (12), Slogtjärn (22), Bergsjön (2), Abborrtjärn (1), Trollsjön (25), Gåstjärn (7), Sågådammen (23).

FISKSORTER Laxöring, gädda, abborre.
TILLÅTNA REDSKAP Spö (handredskap) Angeldon (max 15)

REGLER FÖR FISKET
1. Giltigt fiskekort ger rätt till fiske för den som löser kort, hans maka eller make eller sambo samt deras barn upp till och med det år barnet fyller 18 år. Giltigt fiskekort skall alltid medföras och kunna uppvisas för tillsyningsman.
2. Öringfiske är begränsat till max 3 fiskar per dag.
4. Allt fiske är förbjudet från 25 oktober till isläggningen i Lilla & Stora Ulvsjön, Lilla & Stora Noran, Torsktjärn och Halldammen.

PRISER
Dagkort- 50 kr
Veckokort- 100 kr
Årskort- 250 kr, giltigt under kalenderåret.

Köp ditt fiskekort online här eller hos de lokala fiskekortsförsäljarna:
Bernt Rodin, Norbo, 070 7342847
Håkan Fredriksson, Sandvik, 073 321 91 37
Per Hedlöf, Grängshammar, 070 325 3001
Tommy Håx, Skenshyttan, 070 677 6111
Åke Sterner, Flaxan, 070 604 31 37
Hans Reyier Koppslahyttan, 070 235 26 94

Kontakt Åke Sterner, tel 070 604 31 37, e-post flaxan55@hotmail.com

Utskriven bekräftelse eller bekräftelse i mobil gäller som fiskekort!