Brygga ut mot sjön.

Fiskekort Hinsen-Logärden Fiskevårdsområde

Det lilla fiskevårdsområdet är beläget i vildmarken, bara 15 km från Falun, med de stora sjöarna Hinsen och Logärden och det kulturhistoriskt intressanta Korså Bruk som medelpunkt.

Boka

Beskrivning

Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort inom Hinsen-Logärden FVOF enligt områdets bestämmelser. Fiskekortet ska medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fiskeritillsyningsman.

Det lilla fiskevårdsområdet är beläget i vildmarken, bara 15 km från Falun, med de stora sjöarna Hinsen och Logärden och det kulturhistoriskt intressanta Korså Bruk som medelpunkt.

Förutom sjöarna Hinsen och Logärden finns ett antal fina småvatten där utsättning sker fortlöpande av öring och regnbåge, såsom i PUT and TAKE vatten Djuptjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärnen och Stora Övertjärnen. Vid dessa vatten finns bryggor och vindskydd som underlättar fisket för många.

Handikappfiskeplats, vindskydd, grillplats och toalettbyggnad vid sjön Lilla Logärden, invid Korså Bruk.

Barn upp till 16 får, i samtliga vatten, fiska på målsmans fiskekort och på målsmans fångstkvot.

Fiskekort kan även köpas hos Visit Dalarna på telefon 0771-62 62 62

Hinsen-Logärdens årskort gäller kalenderår.
Fullständiga regler samt kartor finns på www.hinsenlogarden.one

Kontaktperson:
Lars Nordström
070-34 30 961.
larsarne@live.com
www.hinsenlogarden.se