Blå vandringsskylt med stig i bakgrunden.

Bensåsleden 19 km

Bensåsleden är ca 19 km och går i en rundslinga från Garpenberg till byn Bensåsen och den intilliggande Bensåsgruvan. Leden passerar många lämningar efter skogs- och bergsbruket, som milplatser och gruvor. Den går också genom byarna Bensåsen och Högtjärn, en del av Södra Dalarnas finnbygd, med många torplämningar och spår efter tidigare jordbruk.

Boka

Beskrivning

Längd: 19 km.

Ledmarkering: Leden har orange markeringar, skyltar och informationsskyltar längs vägen.

Startplats: Eftersom det är en rundslinga finns det fler platser att ta sig av och på spåret. Den rekommenderade utgångspunkten är Garpenberg, där det finns parkering vid Garpenberg Gammelgård eller vid Garpenberg kyrka.

Svårighetsgrad: Lätt. Leden går mestadels på stig, men även en del grusväg och inne i byn Garpenberg på asfalt.

Leden passerar många lämningar efter skogs- och bergsbruket, som milplatser och gruvor. Den går också genom byarna Bensåsen och Högtjärn, en del av Södra Dalarnas finnbygd med många torplämningar och spår efter tidigare jordbruk. I byn Bensåsen går leden genom beteshagar där djur betar sommartid.

Leden är markerad med orange färg på träd och stolpar. Dessutom finns skyltar som visar vägen samt informationsskyltar.

Det finns ett flertal rastplatser efter vägen, många med grillplats och vindskydd. Vid starten i Garpenberg finns dessutom en kolarkoja som går att använda för övernattning.

Det går även att ansluta till Bensåsleden från Konnsjöleden.

För den som vill använda gps finns en gpx-fil att ladda ner på föreningens hemsida.

Leden förvaltas av Garpenbergs hembygdsförening.

Vägbeskrivning

Åk nordöst från Hedemora på väg 270. Sväng av mot Vikbyn och Garpenberg på väg 735 och fortsätt längs vägen tills du kommer till Garpenbergs gammelgård.