Dörr med beslag.

Gärdsjö Smedja

Fullt verksam smedja inrymd i gammal gård i Gärdsjö Kulturlandskap. Tillverkning och försäljning.

Boka

Beskrivning

Produktionen är i första hand inriktad på traditionellt hantverkssmide, men tillverkning görs också av verktyg, specialbeställningar och byggnadssmide.