Slingrande skogsstig med vårgröna lövträd på varje sida.

Frostbrunnsdalen

Frostbrunnsdalen är ett naturreservat bestående av en 1100 m lång och 20 m djup dal på Tunaslätten. Målet med naturreservatet är att ge Frostbrunnsdalens rika flora och fauna möjligheter att överleva, att förebygga och förhindra igenväxning och förbuskning vilket leder till en utarmning av växt och djurliv, att i vissa delar göra Frostbrunnsdalen tillgänglig för människor samt att bevara kulturella värden.

Boka

Beskrivning

I Frostbrunnsdalen finns springkällor där människor troligen redan på järnåldern samlades och drack vatten och offrade till fruktbarhetsguden Frös (Frejs) ära. På 1800-talet fanns här en badinrättning, senare en läskedrycksfabrik med källvattnet som råvara och idag är den kommunal vattentäkt. Lummig grönska, rikt fågelliv och ovanliga insekter. Tillgängligt sommartid.

Vandra genom dalen med dess spännade historia och heliga källor. Längd ca 2,3 km.

Peter Holpers, guidar och fokuserar på Frostbrunns badinrättning/mineralvattenfabrik samt lite allmän historia om dalen, tel 070-366 65 88 www.frostbrunnsdalen.com
Torbjörn Svensson är geolog och guidar med fokus på källor, grundvatten och naturen, tel 0243-606 35

Bra att veta

  • Leisure Cycling

Vägbeskrivning

Reservatet ligger några hundra meter väster om Stora Tuna kyrka, ca 5 km sydväst om Borlänge.