Slingrande skogsstig med vårgröna lövträd på varje sida.
Cafébyggnaden med liten sjö i förgrunden.
Bubblande källor i vattnet.
Sittplats på gården i naturen.
Den berömda vattenpumpen.
Naturen och växtligheten i området.
Hängbro över ån.
Tunaån.

Frostbrunnsdalen

Borlänge, Tunavägen

Frostbrunnsdalen är ett naturreservat bestående av en 1100 m lång och 20 m djup dal på Tunaslätten. Målet med naturreservatet är att ge Frostbrunnsdalens rika flora och fauna möjligheter att överleva, att förebygga och förhindra igenväxning och förbuskning vilket leder till en utarmning av växt och djurliv, att i vissa delar göra Frostbrunnsdalen tillgänglig för människor samt att bevara kulturella värden.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Tunavägen, 78463 Borlänge

Reservatet ligger några hundra meter väster om Stora Tuna kyrka, ca 5 km sydväst om Borlänge.