Utsidan av hyttan med en bäck som rinner strax intill.

Flatenbergs hytta

  • Prisinformation:
  • Hemsida: http://www.ekomuseum.se
  • Kontaktperson: Kulturförvaltningen Smedjebacken kommun tel 0240-66 02 87
  • Besöksadress: Flatenbergsvägen 37, 77791 Smedjebacken
  • Öppettider: Öppet året runt för besök på egen hand via den skyltade vandringsleden.

Välbevarad bergsmanshytta med rostugn, rådstuga och masugn. Byn Flatenberg omnämns redan på 1300-talet. En hytta anlades omkring år 1600 av bergsmän. Hyttan hade ett bra läge då sjön Norra Barken kunde utnyttjas som transportled året runt.

Boka

Beskrivning

Den nuvarande masugnen är uppförd genom påbyggnad av den gamla år 1865. Vid denna tid skedde en rad förbättringar. En modern rostugn uppfördes, en ångmaskin installerades och produktionen ökade från 1 600 till 3 000 ton tackjärn. I maskinhuset finns fortfarande flera äldre maskiner kvar, till exempel malmkross och blåsmaskin. Hyttan råkade dock ut för den svacka som inföll efter 1:a världskriget och driften upphörde 1918.

Miljön betraktades redan på 1920-talet som så intressant att flera omfattande dokumentationer gjordes. Författaren Karl-Erik Forsslund ansåg att denna bergsmansmiljö var den märkligaste som fanns i Sverige.
När hyttan 1930 skulle rivas, lyckades Forsslund förklara den som museum, då den innehöll och ännu innehåller en stor samling redskap. På så vis blev den bevarad, även om det inte gick att spara de åtta kolhusen eller delar av bergsmansbyn. Rådstugan och rostugnsbryggan är rekonstruerade. I området finns en markerad vandringsled att gå på egen hand.

Flatenbergs hytta är en miljö i Ekomuseum Bergslagen.

Dokument & länkar

http://www.smedjebacken.se

Vägbeskrivning

GPS: N 60° 8,846', E 15° 18,199'