Fjällkyrkan Idre Fjäll

Fjällkapellet Idre Fjäll

Fjällkapellet nedanför fäboden på Idre Fjäll är en oas för att hitta lugnet. Svenska kyrkan Idre-Särna församling anordnar flera gudstjänster under sommaren och fjällkapellet är också öppet för vigslar, dop och enskild andakt.

Beskrivning

Fjällkyrkan vill vara en kyrka mitt i backen, mitt i spåret, mitt i naturen och mitt i livet. Utgångspunkten är Emmausberättelsen där den uppståndne Jesus slår följe med några lärjungar efter påskens dramatiska händelser, han går med och lyssnar till samtalet, förklarar vad som hänt utifrån de heliga skrifterna, gästar deras boning och delar måltiden med dem (Luk 24:13-35).

I Fjällkapellet, Idre Fjäll firar vi en ”mässa vid stillhetens källa”, vi delar nattvardens bröd och vin, sjunger psalmer (ofta ger vi möjlighet att önska bland de 800 psalmerna), ber, är i tystnaden tillsammans och lyssnar till bibelordet och en betraktelse.

På Grängesåsvallen, kyrkans egen fäbod, firas under sommaren friluftsgudstjänster på gårdstunet. Förutom att be, sjunga psalmer och lyssna till bibelordet, så får vi ofta också lyssna till spelmansmusik med lokal förankring. Efteråt bjuds det på kyrkkaffe som kokats över öppen eld i störröset. För den som önskar finns möjligheten att vandra till gudstjänsten. Vandringen utgår från Fjällkapellet, Idre Fjäll, en timme före gudstjänstens början.

Fakta

  • Sommar
  • Kyrkligt
  • Vinter