Fjällkyrkan Idre Fjäll

Fjällkapellet Idre Fjäll

Fjällkapellet nedanför fäboden på Idre Fjäll är en oas för att hitta lugnet. Svenska kyrkan Idre-Särna församling anordnar flera gudstjänster under sommaren och fjällkapellet är också öppet för vigslar, dop och enskild andakt.

Boka

Beskrivning

Fjällkyrkan vill vara en kyrka mitt i backen, mitt i spåret, mitt i naturen och mitt i livet. Utgångspunkten är Emmausberättelsen där den uppståndne Jesus slår följe med några lärjungar efter påskens dramatiska händelser, han går med och lyssnar till samtalet, förklarar vad som hänt utifrån de heliga skrifterna, gästar deras boning och delar måltiden med dem (Luk 24:13-35).

I Fjällkapellet, Idre Fjäll firas en ”mässa vid stillhetens källa”, med nattvardens bröd och vin, sjunger psalmer (ofta ges möjlighet att önska bland de 800 psalmerna), ber, är i tystnaden tillsammans och lyssnar till bibelordet och en betraktelse.

På Grängesåsvallen, kyrkans egen fäbod, firas under sommaren friluftsgudstjänster på gårdstunet. Förutom att be, sjunga psalmer och lyssna till bibelordet, så lyssnas det till spelmansmusik med lokal förankring. Efteråt bjuds det på kyrkkaffe som kokats över öppen eld i störröset. För den som önskar finns möjligheten att vandra till gudstjänsten. Vandringen utgår från Fjällkapellet, Idre Fjäll, en timme före gudstjänstens början.

Bra att veta

  • Sommar
  • Kyrkligt
  • Vinter