Abborre i håv på ett bord.

By Fiskevårdsområde

Gädda, Abborre, Gös och i forsarna Insjööring och Harr. Vidare förekommer allmänt vitfisk såsom Braxen, Id, Mört mm. Inplantering av Regnbåge i Andersbo Flaxtjärn, Sävsen, Staksbosjön och Axen. Inplantering av Röding i Axen och Sävsen.

Boka

Beskrivning

Fiskekort:
Helår 400 SEK (kalenderår)
Familjekort 500 SEK (säljs av privatpersonerna i listan för fiskekortsförsäljare)
Veckokort 200 SEK
Dagkort 100 SEK

Kortet är personligt och kan då ej överlåtas. Barn under 15 år får i målsmans sällskap fiska gratis om denne har giltigt fiskekort. Angelfiske är tillåtet med högst 10 ställ, med undantag för de sjöar där ädelfisk utsatts. Där är angling förbjuden.

Fiskearter: Gädda, Abborre, Gös och i forsarna Insjööring och Harr. Vidare förekommer allmänt vitfisk såsom Braxen, Id, Mört mm. Inplantering av Regnbåge i Andersbo Flaxtjärn, Sävsen, Staksbosjön och Axen. Inplantering av Röding i Axen och Sävsen.

Fiskeredskap: Fiske tillåts med flug- och spinnspö, mete, drag och pimpel samt angelfiske med högst 10 ställ. undantaget de 4 sjöar där ädelfisk är utsatt. Observera fiskeförbudet nedan kraftverksdammen i Näs.

Fiskekortförsäljning:
Visit Dalarna 0771-62 62 62
Dalälvens Bensin & Handel, By 0226-701 32
Falkuddens camping, Näs (sommartid) 0226-700 71
Västanhede Trä & Järn (vardagar) 0226-710 39
Anders Bohlin, Västanhede 0226-711 34
Sigvard Eliases, Storbyn 0226-720 11
Bengt-Åke Bengtsson, Vatebo 0226-711 50
Stig Sundqvist, Djup 0226-730 12
Hovnäs Färja 0226-730 29
ICA, Horndal 0226-401 00
Christer Westerberg, Möklinta 070-888 16 42
Hans Jansson, Forsbo Möklinta 0224-840 45
Fia & Douglas Listam, Botebo Möklinta 070-290 48 66, 076-803 13 92
Björn Jägers, Leknäs 070-545 01 31
Horndals Kiosk & Livs 0226-400 25
Fernströms Cykel & Sport, Sala 0224-101 67