sommarbild på Kapell

Evertsbergs Kapell

Ett vackert kapell som med tiden har blivit ett känt riktmärke för många Vasaloppsåkare eftersom det ligger intill Vasaloppsspåret.

Boka

Beskrivning

Enligt gammal folklig tradition har kapellet funnits i Evertsberg redan på 1200-talet. Ursprunget till kapellet är, enligt folktraditionen, en svår olycka. En ryttare, på väg med liar i klövjeväskorna, lär ha fått hästen i sken. Mannen ramlade av och skar sig så svårt på liarna att han avled. På platsen där olyckan skedde satte man upp en offerstock. Folk kom från när och fjärran och lade så småningom så mycket pengar i den att man kunde uppföra ett kapell.

Det nuvarande kapellet blev om- och delvis nybyggt år 1750. Årtalet finns inskuret över dörren under läktaren. Man kan också hitta årtalet på väggen högt uppe över altaret.