Kyrkans fasad

Djura Kyrka

Den äldsta kyrkan byggdes 1648, nuvarande fr 1780-talet. Den med långhuset sammanbyggda, vackert formgivna och spånklädda stapeln ger kapellet ett karaktäristiskt utseende med sina 8 torngluggar och sin klockformade huv. Gudstjänster, se lokalblad. Kapellets inre präglas av värdig enkelhet med ljus och rymd. Altaruppsatsen från 1781 omsluter en altartavla i förgylld ram, föreställande Kristus i Getsemane. Den är målad av Anders Richman i Falun 1833. Föregångaren, föreställande korsfästelsen, var skänkt av prosten Gustaf Enebom i Leksand 1781. Predikstolen i gustaviansk stil är kapellets tredje. Den är utförd 1788 med predikstolen i Gagnef som förebild.

Boka

Beskrivning

Från det gamla kapellet härrör det vackra altarskåpet i allmogestil, skuret i bygden, och likaledes den framför detta placerade dopfunten av trä, formad som en kantig kalk. En rad gamla oljemålningar härrör också från det gamla kapellet bland annat en oljemålning på väv från 1500-talet efter Albrekt Dürers bekanta kopparstick "Melancholia", av Djuraborna ibland kallad "tankegumman". Restaurerad 1996/97.

Vägbeskrivning

14 km S Leksand.