Danielsgården som står högt på tunet.

Danielsgården - Bingsjö

På Danielsgården i Bingsjö, 4 mil öster om Rättvik, kan du som besökare se det absolut främsta inom dalmåleriet. Här möter du bland annat den berömda "Ålderstrappan" samt "Elie himmelsfärd".

Boka

Beskrivning

Winter Carl Hansson (1777–1805) kunde under sin korta levnad befästa sin ställning som den mest betydande företrädaren för dalmåleriet. I Danielsgårdens sommarhus målade denne bondemålare från byn Yttermo i Leksands församling, två dekorationsmålningar, som nästan fullständigt bevarats fram till våra dagar.

Målningen "Ålderstrappan" i köket i sommarhuset och kurbitsen i rummet är mästerverk i den svenska folkkonsten. Under andra hälften av 1800-talet var dessa målningar täckta med tapeter, vilket med all säkerhet räddat målningarna från förstörelse.

1889 besökte konstnären Carl Larsson för första gången Bingsjö och Daniels Mats på Danielsgården. Carl Larsson skulle komma att återvända dit upprepade gånger och ofta under en längre tid. Han var väl bekant med familjen och har i många målningar skildrat miljön och människorna där.