Utomhusbild på Bunkris brandtorn.

Bunkris Brandtorn

Tornet som är 24 meter högt och ligger drygt 600 meter över havet ger en fantastisk utsikt över enorma vildmarksområden.

Boka

Beskrivning

Vid klart väder kan man bortom de stora skogarna se hur dalafjällen brer ut sig från Sälen i sydväst via Näsfjället, Fulufjället och vidare mot Städjan-Nipfjället, Fjätervålen och Vedungsfjällen i norr. I öster brer Älvdalens skjutfält ut sig med lågfjället Storvarden.
Bunkris Brandtorn uppfördes troligtvis någon gång på 1890-talet. Vid den tiden hade ett omfattande brandbekämpningssystem börjat uppföras runt om i Sverige. Man uppförde brandtorn med brandvakter och införde deltagandeplikt vid brandsläckning. I Bunkris bevakades Älvdalens enorma skogsområden.

Under andra världskriget användes Bunkris brandtorn som luftbevakningscentral åt försvarsmakten. Luftbevakningen sköttes av kvinnlig personal, så kallade lottor.

Bunkris Brandtorn ägs av Föreningen Bevara Bunkris Brandtorn. De har under åren 2004-2006 restaurerat brandtornet. Tornet har rätats upp, belagts med plåttak och ny lockpanel.

Obs Sista trappen i brandtornet är väldigt brant, så ta det försiktigt.

Vägbeskrivning

Brandtornet är synligt från vägen och ligger längs RV 70 mellan Älvdalen och Särna. Ungefär 44 km från Älvdalens centrum.