Vasaloppets skidspår.

Vasaloppsspåret

Ta dig fram på längdskidor hela eller delar av Vasaloppsspåret från Sälen till Mora. Vasaloppsspåret är skyddat som naturreservat. Skyddet av spåret är till för att trygga Vasaloppets framtid. Vasaloppsspårets sträckning är huvudsakligen förlagd till skogs- och myrmark, spårsträckningen inom skogsmark omfattar ca 44 km och längs myrmark ca 26 km. Spåret passerar åtta fäbodar och tre byar där spåret går över åker- och ängsmark.

Boka

Beskrivning

Sträckor
Sälen (Berga By) – Smågan 11 km
Smågan – Mångsbodarna 12 km
Mångsbodarna – Risberg 10 km
Risberg – Evertsberg 13 km
Evertsberg – Vasslan 6 km
Startplats Oxberg – Vasslan 8 km
Vasslan – Oxberg 9 km
Oxberg – Hökberg 9 km
Hökberg – Eldris 10 km
Eldris – Mora (Zornmuséet) 9 km

Fakta

  • Barn & Familj
  • Vinter
  • Träna inför