Silfhytteå

Sjöarna Fullen och Grycken förenas här med två strömmande vattenfall och en sluss, vilket gör Silfhytteå till ett av vatten präglat landskap.

Boka

Beskrivning

Mulltimmerhytta och småbåtsluss där sjöarna Fullen och Grycken möts. Det vackra läget gör Silfhytteå till ett omtyckt besöksmål och ett av Dalarnas mest uppskattade för förtärande av medtagen matsäck.

Slussen är dock stängd och kan inte användas för slussning, pga problem med att en av de nedre portarna sprang läck, och en provisorisk lagning fick utföras. Det pågår det en nu undersökning av Sveaskog hur man skall komma till rätta med problemet och slussens framtid. Tillsvidare kommer slussen att hållas stängd.

Det var också här som Olof Sundell tog initiativ till att göra de första kultur- och naturvårdande insatserna som så småningom skulle leda till tillkomsten av Husbyringen.

Vid slutet av 1600-talet anlades här en silverhytta, därav namnet Silfhytteå. På 1700-talet var silverfyndigheterna utbrutna och vid Silfhytteås vattenström anlades ett sågverk till det nya krutbruket vid Kloster. En tvist uppstod som varade i många år om vattenrättigheterna mellan Kloster och Stjärnsunds bruk som här ville anlägga en masugn. Kompromissen blev att vattentillgången delades genom en ny vattenränna för masugnen samtidigt som sågverket kunde leva vidare. Här anlade Stjärnsunds bruk år 1787 en masugn. Malmen kom från Bispberg och Benåsen. Senare tillkom rostugn, malmgård, kontor, klensmedja, kolhus, bostäder och skola. Nästan allt är borta. Men masugnen är restaurerad liksom rostugnen. Kolhusets pelare finns ännu kvar.