En del av en röd träbyggnad och träd i förgrunden, en vit stenkyrka och ett kyrktorn i bakgrunden.

Säters kyrka

Säters kyrka är byggd i monumental nyklassicistisk stil på en gammal kyrkplats.

Beskrivning

Arbetet med att uppföra Säters kyrka inleddes år 1778. Men helt klar blev den inteförrän ett 20-tal år senare med det tresidiga koret i öster. Kyrkan är byggd i nyklassicistisk stil. Vid altaret finns en tempellik fasad med fyra pelare, ritad av arkitekt Olof Tempelman år 1811. Orgel- och altarfasaderna ritades även de av Tempelman. Tornet som byggdes år 1806-1807 där finns även vapenrum, körrum och kyrkvind. Den stora klockan, Storklockan, göts i Säter år 1638 men sprack år 1704 och göts om i Falun år 1706.
Under åren 1927-1928 genomfördes en restaurering under ledning av länsarkitekten Magnus Dahlander, då flyttades även predikstolen.

Fakta

  • Handikapparkering
  • Handikapptoalett
  • Kyrkligt

Vägbeskrivning

Centrala Säter.