Kullsbjörken porslin.

Nittsjö Keramik

Krukmakeri med 100-årig tradition och därmed ett av vårt lands äldsta hantverksföretag som även intar en topposition inom den keramiska konstindustrin. Här tillverkas idag en mängd olika produkter i sten- och lergods och det finns även försäljning av 2:a sortering.

Boka

Beskrivning