En spång i en skog

Tvärhugget

Tvärhugget är ett naturreservat som bildades 2014. Tvärhugget har en brant sluttning mot söder. Men det är inte branten som är mest imponerande i detta område, utan de gamla högresta tallarna med en ålder på runt 300 år.

Boka

Beskrivning

Tvärhugget är ett naturreservat som bildades 2014. Här finns det tallar med en ålder på runt 300 år.

Tvärhugget uppvisar mycket stor variation i naturen: Lavtallskog, tallskog och barrblandskog. I dessa delar växer de jättetallar som har gjort området uppmärksammat. Vissa av dem är säkerligen äldre än 300 år. En av Korsnäs uppmätt tall är 24 meter hög och har en diameter på 86 cm. Vackert silverfärgade torrtallar av imponerande dimensioner finns i stort antal, ofta utrustade med bohål.

Det finns inte så många spår efter tidigare skogsbruk, förutom enstaka stubbar efter dimensionshuggningar. Skogsbrand har varit en viktig faktor i skapandet av dagens skogstillstånd. Man kan se än idag spår efter branden.

Det finns en markerad vandringsled runt på cirka 1km. Vid parkeringen finns en informationsskylt gjord av Länsstyrelsen.

Vägbeskrivning

Från Särna: Tvärhugget ligger på väg mot Mörkret. När man passerar skylten som visar att Lomsjön är till höger får man börja vara lite uppmärksam. Det kommer en parkering efteråt på höger sida där man parkerar för att komma till Tvärhugget. Det är inte så bra uppmärkt från vägen. Vandringsleden börjar precis vid parkeringen.