Staty av Fulunässoldaten vid vägen och älven.

Fulunässoldaten

Rastplatsen med statyn Fulunässoldaten, som restes till minne av alla män och kvinnor som skyddat och vaktat gränsen Norge-Sverige under andra världskriget.

Boka

Beskrivning

Norr om rastplatsen finns fortfarande betydande lämningar av Sveriges största och viktigaste beredskapsanläggningen från krigsåren 1939-1945. Görälven och Fuluälven flyter här samman och bildar Västerdalälven. Fulunässoldaten invigdes 6 juni 2001 till minne av de 1000-tals soldater som vaktade vårt lands gräns under beredskapsåren 1939-1945. Den står där inte som en krigare, utan som en kämpe för freden. Soldaten står på det gamla brofästet öster om Fuluälven och spanar mot Norge.

Bra att veta

  • Sommar
  • Vinter

Vägbeskrivning

Fulunäs Rv 311 vid avfart mot Hamar