Sjövy ut från stenig strand.
1.7/2

Fiskekort Husby Norra Fiskevårdsområde

  • Telefonnummer (Bokning): 46 702477146
  • Besöksadress: Bruksallén , 776 71 Stjärnsund

Fiska i fina och bra vatten i Husby Norra FVO. Du får tillgång till sjöarna Edsken, Kalven, Fullen, Grycken, Skysslingen, St Skällningen, Stora o Lilla Ässjön, Hällsjön, Hålen, Bysjön, Lången, Hålnan och Rällingen. Gädda, abborre, braxen, lake i alla sjöar.

Boka

Beskrivning

Båtuthyrning.

Öring och siklöja i Edsken, Fullen och Grycken. Gös inplanterad i Bysjön, Grycken och Lången.

Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Fiskekort:
Dagkort 50 kr, midnatt-midnatt, familjekort vid gemensamt fiske, max 2 spön.
Veckokort 100 kr, familjekort vid gemensamt fiske, max 2 spön.
Årskort 300 kr/person datum-datum.
Tilläggskort för sikfiske 200 kr, tillåtet 15/9 – 31/12 med 2 normalnät, årskort krävs.

Ungdomar ej fyllda 18 år fiskar gratis med metspö, kastspö och pimpel.
Minimimått: Gös 50 cm. Öring 40 cm. Mindre fiskar av dessa ska släppas tillbaka.
I åar och bäckar med rinnande vatten är allt fiske förbjudet.

Fiskeregler:
Mete, kastspö, pimpling: max 2 spön/kort.
Angling: Högst 15 redskap per kort.

Endast betesfisk från områdets vatten får användas.

Övriga fiskekortförsäljare:
Stjärnsundskiosken, tel 0225-800 80
Mack och Fritid, Torsåker, tel 0290-402 40
ICA Mathyttan Långshyttan , tel 0225-610 75
Hofors Turistbyrå, tel 0290-280 01


Båtuthyrning: Stjärnsundskiosken, tel 0225-800 80. 7 kanoter.

Båtiläggningsplatser: Iläggning av båtar kan göras i Gustafsnäsviken Långshyttan, Folkets Hus Stjärnsund och Silvhytteå, samt Edskens camping.

Informationstavlor finns vid Långshyttan, Stjärnsund, Silvhytteå och Edskens camping.


Loader

Recensioner

<% summary.RecommendedYes %> av <% summary.Count %> Rekommenderar


Totalupplevelse

<% summary.Rating | roundRating %>/<% summary.RatingMax %>

<% review.Title %>

<% review.Body | truncate %>

<% review.ScoreList.Score.Rating %>/<% review.ScoreList.Score.RatingMax %>

Rekommenderas av <% review.Signature %> anonymous Rekommenderas inte av <% review.Signature %> anonymous

"<% review.Body %>"

Skapad <% review.Completed | toLocaleDate %>
Shows <% reviewsToDisplay.length %> of <% reviews.length %>