Picture from above where the river divides into east and west.

Älvarnas förening

  • Telefon: +46 0771-62 62 62
  • Kontaktperson: Visit Dalarna
  • Besöksadress: Älvuddsvägen , 785 61 Djurås

Där älvarna samman flyta.

Beskrivning

Platsen har som ett kärt barn, många namn bland annat Älvmötet, Älvarnas Förening eller Älvudden. Det är en fantastisk plats där Västerdalälven och Österdalälven omfamnar varandra och gemensamt fortsätter sin färd som Dalälven. På udden finns en paviljong där det sommartid ordnas musikstunder. Många är också alla de kärlekspar som bytt ringar på denna symboliska plats.