Äldre byggnad i mörkt timmer, grusplan framför huset med gröna bord och stolar i trä.

Vass Britas Gård

Den välbevarade f d gruv- och hyttarbetargården är från 1600- eller möjligen slutet av 1500-talet. Gården är byggd av roströksfärgat timmer och har en svalgång.

Boka

Beskrivning

Byggnaden innehåller tre lägenheter och där har upp till 20 personer bott. Den har fått sitt namn efter Vass Brita Ersdotter, som flyttade till Falun på 1880-talet för att bli gruvarbetarhustru.