Stora Hagen.JPG

Stora Hagen

Ett av landets bäst bevarade arbetarbostadsområden från slutet av 1800-talet. En miljö i Ekomuseum Bergslagen.

Beskrivning

Husen var kvadratiska med fyra lägenheter i varje hus med egna ingångar. Hus nummer 22 är idag museum.

En lägenhet speglar bostadsförhållanden år 1900, en annan efter ombyggnationen 1960 till pensionärslägenhet. Här finns också Sveriges första socialminister Berhard Erikssons privata arbetsrum.